Hình dạng Trái Đất

Thông não 3: Trái Đất không phải hình cầu – Những sinh vật được đưa lên vũ trụ

FullTrip.vn – Trong Thông não số 3, ta sẽ đi tìm hình dạng thực sự của Trái Đất. Đó có phải hình cầu như nhiều người vẫn nghĩ không? Đã có rất nhiều sinh vật được đưa lên vũ trụ. Đó là những loài nào? Let’s go! Trái Đất không phải hình cầu Trái Đất…

Thông não 1: Vật thể đầu tiên ngoài không gian – Cà phê “bò” ra khỏi cốc

FullTrip.vn – Trong số đầu tiên của “Thông não“, chúng ta sẽ cùng truy tìm danh tính vật thể đầu tiên ngoài không gian và nguyên nhân vì sao những giọt cà phê có thể “bò” ra khỏi cốc. 1. Vật thể đầu tiên ngoài không gian Vật thể đầu tiên ngoài không gian giống…