Thông não 1: Vật thể đầu tiên ngoài không gian – Cà phê “bò” ra khỏi cốc

FullTrip.vn – Trong số đầu tiên của “Thông não“, chúng ta sẽ cùng truy tìm danh tính vật thể đầu tiên ngoài không gian và nguyên nhân vì sao những giọt cà phê có thể “bò” ra khỏi cốc. 1. Vật thể đầu tiên ngoài không gian Vật thể đầu tiên ngoài không gian giống…