Khủng long T-rex

Khủng long bạo chúa T-Rex: Cỗ máy xay thịt… bốc mùi thời Tiền sử

FullTrip.vn – Khát máu, hung bạo, lãnh khốc và nguy hiểm… Mọi tính từ dùng để đặc tả những phần tử đen tối, đáng sợ, phản xã hội nhất hiện nay đều có thể dùng cho khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (mà trẻ con vẫn quen gọi là T-Rex). Loài khủng long chân thú lớn…