Hình dạng Trái Đất

Thông não 3: Trái Đất không phải hình cầu – Những sinh vật được đưa lên vũ trụ

FullTrip.vn – Trong Thông não số 3, ta sẽ đi tìm hình dạng thực sự của Trái Đất. Đó có phải hình cầu như nhiều người vẫn nghĩ không? Đã có rất nhiều sinh vật được đưa lên vũ trụ. Đó là những loài nào? Let’s go! Trái Đất không phải hình cầu Trái Đất…