Thể lực và não bộ đều “trên cơ” người hiện đại, vì sao người Neanderthal lại tuyệt chủng?

FullTrip.vn – Nếu ai đó muốn biết danh tính anh em họ hàng gần gũi nhất với người hiện đại Homo sapiens chúng ta thì câu trả lời hẳn là người Neanderthal (hay Neandertal), danh pháp khoa học là Homo neanderthalensis / Homo sapiens neanderthalensis. Tên của họ được đặt theo tên địa điểm phát hiện…