Người cổ đại dùng đá xẻ thịt

Homo habilis: Loài đầu tiên thuộc chi Người, chủ nhân kỹ nghệ đồ đá Oldowan

FullTrip.vn – Chi vượn người phương Nam (Australopithecine) mà hóa thạch nổi tiếng Lucy có niên đại khoảng 3,2 triệu năm làm đại diện được cho là cội rễ của loài người chúng ta. Tại đây, chi Người (danh pháp khoa học là Homo) đã tiến hóa với xuất phát điểm là giống loài cư trú…